do29062017

Back Voorpagina Nieuws Nieuws tussen Amstel en IJ

Politiek tussen Amstel en IJ

oost-online als je wilt weten wat de politiek voor je doet

Bewoners Oost kennen voorzitter eigen bestuurscommisie niet

Ivar ManuelDe burgemeester is een stuk bekender dan de voorzitter van de bestuurscommissie Oost. Maar liefst 74 procent noemt de naam van Eberhard van der Laan. Daarentegen weet slechts 7 procent van de bewoners van Oost wie de voorzitter van de eigen bestuurscommissie is en kan zijn naam noemen. 4 procent noemt wel een naam, maar niet die van Ivar Manuel. Maar liefst 89 zegt het niet te weten of geeft geen antwoord. Maar ook over het functioneren van de bestuurscommissie als schakel tussen buurt en stadhuis is men niet enthousiast. Slechts 29 procent vindt dat het wel goed gaat, evenzoveel is daarin neutraal en 38 procent weet het niet. 5 procent vindt het functioneren slecht. Dat blijkt uit de onlangs verschenen Burgermonitor.

Lees meer...

Bijeenkomst over politiek: Shit, het moet anders

Politiek in de MeevaartDe opkomst was laag. Iets wat ik niet verwacht had maar had kunnen voorspellen: de insteek van de bijeenkomst was politiek. Vervreemding van de politiek en de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 en de lokale democratie en lokale verkiezingen maart 2018 wel te verstaan. Het vertrouwen in de politiek, zij die onze belangen behartigen, anno 2016 is wel weg: dit is zorgwekkend.

Lees meer...

D66 wil plan bestuurlijk stelsel eigen wethouder niet

Stadsdeelhuis OostD66 is ernstig verdeeld over het voorstel van de eigen wethouder Abdeluheb Choho om het bestuurlijk stelsel te wijzigen. Dat meldt Het Parool. Een groot deel van de partij voelt niets voor het opheffen van de bestuurscommissies. Amsterdam schiet niets op met het vervangen van de zeven bestuurscommissies door 22 adviescommissies op buurtniveaus. Zij vinden dat het voorstel van het college zo snel mogelijk van tafel moet. Tijdens een algemene ledenvergadering bleek dat deze kritiek breed werd gedragen binnen de partij.

Lees meer...

Bestaat er wel een a-politieke stadsdeeldemocratie

Stadsloket OostHet einde van de bestuurscommissies, dus ook die van Oost, is alweer in zicht. Uit de bestuurlijke koker komt een plan dat de burger weer minder serieus lijkt te nemen. Of is dit wat de burger wil? De term ‘politiek’ is verre van populair, het nastreven van (zo veel mogelijk) ‘democratie’ daarentegen is ondubbelzinnig goed. Het is daarom niet vreemd dat het Amsterdamse college onder aanvoering van wethouder Choho een plan heeft gepresenteerd dat zorgt voor minder politiek en meer democratie.

Lees meer...

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |