ma25092017

Back Voorpagina Mening Opinie, meningen en discussie

Mijn mening

Laat weten hoe je er over denkt, start een discussie of reageer.

Mijn mening: Zorgen voor een schone buurt

Hildegard Spanjer

 

Als inwoonster van de Watergraafsmeer zou ik graag even iets onder de aandacht  brengen. Ik woon in de wijk Middenmeer en wat mij opvalt is dat er steeds meer rotzooi op straat ligt. Dit zal ten dele  komen dat er minder wordt geveegd maar de grootste veroorzaker is natuurlijk de bewoner zelf.  Misschien zou er nog eens een stukje in de krant hierover moeten komen.

Lees meer...

Discussie: Werd er wel meegezongen?

Hans Korunka

Ik bezocht op 10 april j.l. de kerkdienst. Een groot en stevig koor, zong de mooiste (meezing)liederen. Werd er wel meegezongen? Nou we waren, denk ik, met zo’n 70 kerkgangers, zeer verspreid In de kerk. Ik hoorde amper dat er in mijn directe omgeving werd meegebeden en gezongen. Jammer want daar komen wij toch voor?

Lees meer...

Discussie: Eten weggooien

Carolien Geijsel

Zojuist ben ik weer thuisgekomen van het uitlaten van mijn honden (ringdijk). Helaas was dit de laatste keer dat ik ze los laat lopen, ook al mag het wel, omdat er vandaag 17 (heb ze geteld) turkse broden in het water en op het gras lagen, gemixt met salades. Probeer je hond dan maar ’s bij je te houden en dit terwijl ze net over de vorige diarree fase van 3 dagen waren van de gratis maaltijd die er toen lag. En als er een keer geen eten ligt, gaan ze achter de ratten aan die daar rondrennen en dat zijn er  veel.

Lees meer...

Discussie: De Ponteneur moet blijven!

Ben Knol, Amsterdam - medeoprichter van de Ponteneur

Café-restaurant De Ponteneur sluit zijn deuren meldt de huidige exploitant, maar daarmee is niet alles gezegd. De Ponteneur is overgegaan in handen van een onderneming van De Drie Wijzen Uit Oost Holding B.V. De ondernemingen van deze holding nemen het ene na het andere horecabedrijf over, vooral in Amsterdam Oost, om deze na verbouwing voort te zetten onder een andere naam en met een nieuwe bedrijfsformule. Uit uitlatingen in de pers van de betrokken ondernemers valt op te maken dat zij Amsterdam Oost als uitgaansgebied op de kaart willen zetten. Laat dit nu net de bedoeling zijn geweest van de oprichting van de Ponteneur in de tachtiger jaren van de vorige eeuw.

Lees meer...

Geringe belangstelling van bestuurscommissie voor organisaties: Beschamend

Bijdrage van Arie van Tol

In Oost zijn er nog altijd politici: vertegenwoordigers die voor hun kiezers de moeilijke keuzes mogen maken. Bijvoorbeeld over waarop bezuinigd moet worden als er € 1,1 miljoen moet worden ‘gevonden’. Dinsdag 29 september vanaf half 8 ’s avonds kregen organisaties bij wie korting dreigt de gelegenheid toe te lichten waarom het slecht zou zijn dat geld bij hen te halen. Zegge en schrijve 4 van de 15 bestuurscommissieleden en Nevin Ozutok, lid van het dagelijks bestuur, zelf hadden de moeite genomen naar de argumenten van hun actieve burgers te komen luisteren. De publieke tribune zat vol, de raadszaal was slecht gevuld.

Lees meer...

Renovatie Oosterpark deels terugdraaien

VIDEO - Bijdrage van Ernst Sonneveldt

De renovatie van het Oosterpark is een heel eind gevorderd. Eind september is de officiële opening. Niet iedereen is tevreden met het resultaat. De actiegroep 'Omsingeling Oosterpark' in ieder geval niet. Woordvoerder Ernst Sonneveld wil overleg met burgemeester Van der Laan om het park aan te passen. Minder asfalt en wat meer bomen. Hij verwacht een reactie van de burgemeester. Op de video doet hij zijn verhaal.

Lees meer...

Samenvoegen Oost en Diemen

Bijdrage van Jan Haije

De naamgeving van een Universiteit is vanouds de vestigingsplaats. Verhuist een Universiteit dan kan de naam veranderen. De Universiteit van Watergraafsmeer staat in het Science Park. Het verdient aanbeveling om bij de verzelfstandiging van Stadsdelen tot volwaardige Gemeenten met   minimaal 30.000 inwoners ook de benaming van Instituten aan te passen. De samenvoeging van Oost, Watergraafsmeer en Diemen met de Amstel als gemeentegrens ligt voor de hand. Of het blijft kinderspel.

Lees meer...

Mijn mening: Onderzoek naar plaatsingsbeleid woningbouwvereniging nodig

Bijdrage van Ursula Kierzek

Ik ben een eenvoudige burger die in een eenvoudig huurhuis woont in Amsterdam Oost. Omdat ik in een goedkoop huurhuis woon betaal ik ook een lage huur. Toen ik in 1991 in deze straat kwam wonen was het een rustige zij het wat saaie straat. Na een jaar of tien veranderde de bevolkingssamenstelling. En langzamerhand verdween de rust want er kwamen steeds meer mensen met een diverse achtergrond wonen. Dat waren (ex)verslaafden, ex-gedetineerden, psychiatrische patiënten, alles werd hier neergezet. Simpelweg vanwege korte wachtlijsten en zeer lage huren.

Lees meer...

Laat Oost blijven genieten van het CBK

Bijdrage van fotograaf Bert Nienhuis

Ik neem u even mee terug in de tijd. Naar het jaar 2007, het jaar waarin het besluit werd genomen het CBK te verhuizen. Het jaar waarin het CBK op de begroting stond voor bijna 537.000 (waarvan ruim 337.000 als doorbelasting werd teruggesluisd naar het stadsdeel). Het jaar waarin oprichtster Maryla Nienhuis mijn geliefde en bewonderde zuster twijfelde of ze wel moest verhuizen naar dit prachtige pand dankzij haar enorme inzet is een onnederlands schitterend pand gecreëerd.

Lees meer...

De vieze vlaggen van Oostpoort

Bijdrage van Corrie Groen

Deze twee foto's, die ik vorige week gemaakt heb op Oostpoort, geven  een goed beeld hoe mensen geïnspireerd kunnen worden om ons geweldige Oostpoort te gaan 'beleven'. De deelraadvlag was gerafeld en goorder dan de foto uitbeeldt en over de banieren op het hoekje bij het al eens eerder genoemde bruggetje (Evert van der Walbrug) hoef ik verder niets te zeggen. Wat je noemt: een uitstekende reclame voor Oostpoort. Klik op lees meer voor foto's van de vieze vlaggen.

Lees meer...

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |